The long awaited day arrives!~
Tôi yêu bạn bằng cả trái tim tôi

ᕕ(ᵔѠᵔ)ᕗ